vitreks srbija

Продуктов каталог - Atlantik Ремонтни (аварийни) скоби

Представител на фирмата Vitreks и дистрибутор на пантата Atlantik у дома и в чужбина

Ремонтни (аварийни) скоби Атлантик
 • категория: Atlantik

Ремонтни аварийни (куплинг) скоби "Атлантик" се използват за трайна поправка на аварии на водопроводните тръби. Дават възможност за спешни и икономични поправки на стоманени, чугунени, азбестно циментови, PVC, PE и за тръби от останалите материали. Произвеждат се за тръби с различни диаметри, от 1/2" до DN 1200 мм с дължина от 100 - 400 мм.

Куплунг ремонтни скоби са изработени от прохромна (неръждаема) ламарина под качество Č4572, с дебелина 1мм за линия "Атлантик" ремонтни скоби, и ламарина от 0,8 мм за линия "Вектор" ремонтни скоби. На двата края на ремонтна скоба има подсилващи елементи от прохромова ламарина от същото качество с дебелина 3 мм. Тялото на ремонтна скоба от вътрешната страна по цялата си дължина е обложено с гумено уплътнение с дебелина 7 мм. Гумата е с твърдост 60 шора и се излива за всеки размер поотделно.

Вътрешната страна на гумата е профилирана - разделена на камери под формата на квадрадчета с размери 5х5 мм, дебелина 2 мм, кооито осигуряват добра херметичност дори и при овалните тръби с неравни повърхнини.

Гуменото уплътнение в момента на изливането е съединено с парче от прохромова ламарина, което идва на съставката на краищата на ремонтна скоба така че не позволява деформиране на гумата при затягането на ремонтна скоба и дава възможност за добра адхезия на тръбата по цялата повръхност.

Ремонтни скоби се използват за поправка на авариии на тръбите без сечене и повторно вмъкване на дял от тръба. Покрай ползването за дребни напуквания и пукнатини могат да се използват и за съединяване на краища на тръби. Допускат и ъглово отклонение на тръбата до 4 и отклонение по отношение на оста до 3 мм. Също така могат да се използват и за съединяване на тръби с различен диаметър до 2 мм, което е особено изгодно при съединяване на азбестни тръби от различни производители.

Максималното работно налягане на ремонтни скоби зависи от типа на тръбата, размерите и състоянието на тръбата, вида на ремонтна скоба (едноелементен, двуелементен, триелементен и т.н.) дължината на ремонтна скоба, вида и величината на аварията, както и от условията на поддържането. Принципно позволеното работно налягане се повишава как диаметърът на тръбата се намалява, така че за тръби заключително с DN 80 - 25 бара, за тръби до DN 150 - 16 бара, над DN 175 - 10 бара.

Повреда на тръби, които могат да бъдат поправени с Атлантик ремонтни скоби

Еднопантови скоби Атлантик
 • категория: Atlantik

Това са основните видове ремонтни скоби и се произвеждат за тръби с диаметър на тръбата от 50 до 280 мм. Стандарната дължина на ремонтна скоба е 200 мм, а се произвеждат и с дължина от 250, 300 и 400 мм. Едностранчиво съединяване с помощта на 4 винта осигурява бързо и просто инсталиране както и по-ниска цена на струване по отношение на ремонтни скоби с повече елементни те за тръби със същ диаметър.

Двупантови скоби Атлантик
 • категория: Atlantik

Тялото на тези ремонтни скоби е двуелементно и дава възможност за двустранно свързване с което се осъществява по-голямо съпротивление на налягането. Произвеждат се за тръби с диаметър от 80 до 600 мм, а дължина от 200, 300 и 400 мм.

Трипантови скоби Атлантик
 • категория: Atlantik

Те се състоят от триелеметно тяло на ремонтна скоба и имат тристранно свързване, което ги прави да бъдат твърде изгодни за по-високи работни налягания / до 25 бара /. Произвеждат се за тръби с диаметър от 250 до 800 мм. За тръби с по-големи диаметри, по желание на клиентите произвеждаме и четириелементни и петелементни ремонтни скоби.

Атлантик СТРОНГ
 • категория: Atlantik

Този вид ремонтни скоби е предвиден за поправка на аварии на водопроводни тръби с по-голямо налягане. Тялото на ремонтна скоба, подсилващите елементи на краищата, и винтовете от по-масивни материали по отношение на стандартните ремонтни скоби. Разполагаеми само като повечеелементни ремонтни скоби с дължина от 200, 300 и 400 мм.

Мини скоби Атлантик
 • категория: Atlantik

Използват се за поправка на малки аварии на тръбите. Произвеждат се изключително като едноелементни ремонтни скоби за тръби с диаметър от 22 до 90 мм. Изработени са от прохромова ламарина с дебелина 1 мм с винтове М 10, и дължина от 100 мм, което ги прави да бъдат по-здрави и по-надеждни от които и да било на пазара.

Ремонтни скоби Вектор
 • категория: Atlantik

Вектор ремонтни скоби могат да се използват като по-икономична алтернатива на "Атлантик" едноелементните ремонтни скоби. Произвеждат се за тръби с диаметър от 50 до 280 мм. Разполагаеми са на дължини от 200, 250 и 300 мм. Изгодни с за работно налягане до 10 бара за диаметри до DN 150 и 6 бара за диаметри до DN 250.

Мини скоби Вектор
 • категория: Atlantik

Те са по-икономичната алтернатива на мини ремонтни скоби "Атлантик". Произвеждат се за тръби с диаметър от 22 до 63 мм. Дължината на ремонтна скоба е 70 мм. Максималното работно налягане до 10 бара.

Атлантик скоба с конектор
 • категория: Atlantik

Този вид ремонтна скоба дава възможност за същевременна поправка на повредената тръба и получаване на външен конектор на тръбата. Може да се използва и за нови инсталации. Резбовият конектор, както и самия ремонтна скоба, е от прохром с качество Č4572 и е съединен с тялото на ремонтна скоба чрез TIG заварване. Всичките заварки са фиксирани, за да се осигури оптимална антикорозивна защита. Резбовият конектор може да бъде външен и вътрешен, с размери от 1/2" до 4".

Произвеждат се като едноелементни с диаметри от 60 до 250 мм, и като двуелементни за диаметри от 88 до 600 мм. Дължината на ремонтна скоба може да бъде 100, 150, 200, 250, 300 и 400 мм. Комбинирането на различни материали и изискания дизайн дадоха възможност този вид ремонтна скоба да намери широко прилагане в могобройни индустрални отрасли.

Прохромова гривна Атлантик
 • категория: Atlantik

Тя е по-икономичната алтернатива на ремонтна скоба с конектор. Отговаря за конектори, например с кран, Т-конектор, затвор, съединител и т.н. Доставя се с конектор от 1/2'' до 3'', който може да бъде с външна или вътрешна резба. Флексибилното тяло на гривната дава възможност за прост и бърз монтаж. Произвеждат се за тръби с диаметър от 60 до 600 мм.

Атлантик СТРОНГ тип Т
 • категория: Atlantik

Ползва се за установяване на фланцови връзки под налягане или за поправка на съществуващи Т връзки. Елиминира необходимостта от сечене на тръбите и мотаене на Т свръзките с което дава възможност за евтина и бърза поправка, без изключване на водата. Произвежда се за тръби с диаметър DN 80 до DN 800, с фланци от DN 50 до DN 200. Дължините на ремонтни скоби могат да бъдат: 300, 400 и 500 мм, а по желание на клиентите и по-големи.

Атлантик холдери
 • категория: Atlantik

Ползват се като допълнителна осигуровка на свръзките на тръбите. Особено са изгодни за свръзки, които са подложени на вибрации / наблизо до движение напр. / или свлачища. Произвеждат се за тръби от DN 80 до ДN 600.

Гривна със затвор
 • категория: Atlantik

Прилага се като връзка между главния водопровод и водопроводната инсталация на обекта.Предимството на тази гривна е в това, че по време на монтажа водопроводната мрежа е под нормално налягане. Монтажът може да се извършва на ПВЦ, стоманени, азбест-циментови или чугунени тръби, с диаметър от 63 до 315 мм.

Атлантик Flex
 • категория: Atlantik

Атлантих флекс е фитинг, предназначен за поправка на аварии на тръбите както и за свързване на тръби където има ъглово отклонение от 3 до 5 градуса, или отклонение по оста между две тръби до 3 мм. Отговаря за тръби под налягане до 16 бара.