vitreks srbija

Нашите снимки

Вие сте тук:   Начало / Галерия  

Новини

Панаири и изложби

Vitreks - 35-ата международна научна среща *Водоснабдяване и канализация 2014* в Кладово - октомври 07-10. 2014.

35-ата международна научна среща *Водоснабдяване и канализация 2014* в Кладово - октомври 07-10. 2014.

Vitreks - Панаир на Вода в Белград, Ноември 04-06. 2014.

Панаир на Вода в Белград, Ноември 04-06. 2014.

Vitreks - Панаир на Вода в Белград, Ноември 04-06. 2014.

Панаир на Вода в Белград, Ноември 04-06. 2014.

Vitreks - Панаир на Вода в Белград, ноември 2013.

Панаир на Вода в Белград, ноември 2013.

Vitreks - Панаир на Вода в Белград, ноември 2013.

Панаир на Вода в Белград, ноември 2013.

Инсталиране ремонтна скоба Атлантик СТРОНГ тип Т натиск върху тръбата DN500Č с връзка DN100

Изпълнител "Mima Komerc" Белград

Vitreks - оглед на тръбата преди интервенцията

оглед на тръбата преди интервенцията

Vitreks - почистване водопроводните тръби

почистване водопроводните тръби

Vitreks - монтаж на Атлантик СТРОНГ тип Т на главния тръбопровод

монтаж на Атлантик СТРОНГ тип Т на главния тръбопровод

Vitreks - монтаж на арматура и оборудване за сондажни тръби

монтаж на арматура и оборудване за сондажни тръби

Vitreks - пробиване на главната тръба - Фаза 1

пробиване на главната тръба - Фаза 1

Vitreks - пробиване на главната тръба - Фаза 2

пробиване на главната тръба - Фаза 2

Vitreks - демонтаж сондажното устройство

демонтаж сондажното устройство

Vitreks - пилотен отваряне на клапана и контрол на потока на терминал тръбопровода

пилотен отваряне на клапана и контрол на потока на терминал тръбопровода

Vitreks - изглед на тръбата след интервенцията

изглед на тръбата след интервенцията

Инсталиране ремонтна скоба Атлантик

Изпълнител - Akvanet Росоман - Македония

Vitreks - монтаж на ремонт скоби за тръби Atlantik Strong тип T до главния газопровод 250 ATC фланцово присъединяване DN150

монтаж на ремонт скоби за тръби Atlantik Strong тип T до главния газопровод 250 ATC фланцово присъединяване DN150

Vitreks - монтаж на ремонт скоби за тръби Atlantik с конектори на 2 и 3'' на главната тръба Ø 400PE

монтаж на ремонт скоби за тръби Atlantik с конектори на 2 и 3'' на главната тръба Ø 400PE

Vitreks - вреди обезщетение за последиците от азбестоциментни тръби Ø 300

вреди обезщетение за последиците от азбестоциментни тръби Ø 300

Изпълнител - "ЈКП Водовод и канализација" - Алексинац

Vitreks - армирана циментова тръба Ø 800 преди интервенцията

армирана циментова тръба Ø 800 преди интервенцията

Vitreks - армирана циментова тръба Ø 800 след инсталацията на ремонт на тръби скоба Atlantik

армирана циментова тръба Ø 800 след инсталацията на ремонт на тръби скоба Atlantik

Vitreks - вреди обезщетение използване ремонт скоба Atlantik

вреди обезщетение използване ремонт скоба Atlantik

Vitreks - присъединяване ACC DN60 използване ремонт еднопантови скоба Atlantik

присъединяване ACC DN60 използване ремонт еднопантови скоба Atlantik

Vitreks - присъединяване PE тръби Ø 90 с помощта ремонт еднопантови скоба Atlantik

присъединяване PE тръби Ø 90 с помощта ремонт еднопантови скоба Atlantik

Vitreks - PE тръби Ø 90 вреди обезщетение използване ремонт еднопантови скоба Atlantik

PE тръби Ø 90 вреди обезщетение използване ремонт еднопантови скоба Atlantik

Vitreks - Goliath Tees съединяващи ACC и вземане конектор за PE тръби

Goliath Tees съединяващи ACC и вземане конектор за PE тръби

Vitreks - вреди обезщетение за PE тръби Ø 100

вреди обезщетение за PE тръби Ø 100

Vitreks - монтаж на тръби скоба Atlantik на тръба Ø 100 ACC под налягане (без затваряне на главния газопровод)

монтаж на тръби скоба Atlantik на тръба Ø 100 ACC под налягане (без затваряне на главния газопровод)

Vitreks - присъединяване ACC тръба DN125 използване ремонт еднопантови скоба Atlantik

присъединяване ACC тръба DN125 използване ремонт еднопантови скоба Atlantik

Vitreks - PE тръба Ø 110 преди интервенцията

PE тръба Ø 110 преди интервенцията

Vitreks - PE тръба Ø 110 след интервенцията

PE тръба Ø 110 след интервенцията